Aktualności:


BLOG ZOSTAŁ ZAWIESZONY. NOWOŚCI, OBSERWACJE I MAPKI NA STRONIE SEKCJI OBSERWATORÓW KOMET POD ADRESEM: WWW.SOK-PTMA.ASTRONOMIA.PL

czwartek, 5 kwietnia 2012

UWAGA!

JAKO, ŻE OBECNIE PROWADZĘ SEKCJĘ OBSERWATORÓW KOMET PTMA WSZELKIE NOWOŚCI, MAPKI ORAZ INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMET POJAWIAĆ SIĘ BĘDĄ NA NOWEJ STRONIE SOK POD ADRESEM:
WWW.SOK-PTMA.ASTRONOMIA.PL

wtorek, 14 lutego 2012

C/2012 C2 (Bruenjes)

wykadrowane zdjęcie ukazujące zielony, rozmyty obiekt.
  Kometa odkryta 10 lutego 2012 r. przez , amerykańskiego astronoma amatora (Warrensburg, Missouri), Manfred'a Burenjes'a. Odkrycia dokonał za pomocą teleskopu MEADE LX200GPS SCT 14" + Hyperstar + DSLR Canon 5D. Więcej o sprzęcie Freda Burenjesa na Jego stronie http://www.moonglow.net/ccd/observatory/dome.html.
   Fred B. Tej nocy miał problemy sprzętowe (zawieszający się canon 5D), mimo tego, oraz wschodzącego Księżyca, który był w okolicy pełni postanowił ponownie uruchomić cały sprzęt i kontynuować poszukiwania. Gdy Księżyc już degradował niemal całkowicie rejestrowany obraz, odkrywca zaczął redukować zebrany materiał. Program na trzech klatkach z całego materiału zebranego podczas tej sesji dostrzegł rozmyty obiekt. Początkowo nie był pewien czy jest to kometa, a jeśli już, to czy nie została ona już wcześniej odkryta. Okazało się, że w tym obszarze niema żadnej znanej komety. Fred Burenjes postanowił jednak powstrzymać się z wysyłaniem zgłoszenia do CBAT. Miał przypuszczenia że jest to refleks wewnątrz optyki, pochodzący od świecącego w tym czasie w odległości ok. 6* Jowisza. Jak sam napisał, nie chciał na darmo angażować profesjonalne obserwatoria.

animacja przedstawiająca 3 klatki w programie PinPoint  z ruchomym, rozmytym obiektem

   Po ręcznym ekstrapolowaniu położenia komety w excel'u - skrypt na stronie www.minorplanetcenter.org po wpisaniu dotychczasowych, wyznaczonych pozycji komety, pokazywał komunikat: "This object is moving quite rapidly. You should probably report it ... immediately." - znał już mniej-więcej położenie komety na nastśpną noc. Wieczorem, po zapadnięciu zmroku, Fred podjął się fotografowania wyznaczonego miejsca, położenia komety. Po przeglądnięciu klatek nie było juz wątpliwości co do odkrycia.

 zdjęcie z 11 lutego potwierdzające kometarną naturę obiektu


  Jest  to pierwsza odkryta kometa przez Fred'a Burenjes'a. Gratulacje i powodzenia w dalszych poszukiwaniach komet! Warto też zwrócić uwagę na stoicki spokój, jaki zachował odkrywca, oraz racjonalność podejmowanych kroków w celu uzyskania pewności co do natury zarejestrowanego obiektu.

  Ciekawostką dotyczącą tej komety jest to, że przeszła ona w odległości zaledwie 0,2 J.A. od Ziemi jeszcze przed jej odkryciem (26.I.2012) i wtedy to według efemeryd osiągnęła swoje maksimum jasności. Kometa mimo iż zbliża się nadal do swojego peryhelium które ma nastąpić 12 marca b.r. (odległość peryhelium ok. 0,8 J.A.), raczej już nie pojaśnieje. Wyznaczona jasność przez Fred'a Burenjes'a podczas odkrycia to 15,5mag. Jednak są też rozbieżne obserwacje mówiące o jasności ok. 11mag.


Elementy orbity:

C/2012 C2 (Bruenjes)- M.P.E.C. 2012-C44
T 2012 Mar. 12.84724 TT                 MPC
q  0.8019135      (2000.0)      P        Q
          Peri.  62.95552   +0.54082156   +0.79897040
          Node  117.75580   +0.62724377   -0.59138636
e  1.0      Incl. 162.71216   +0.56042599   -0.10912593
From 49 observations 2012 Feb. 11-12.

efemerydy oraz dane orbity: http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK12C020
obserwacje i wykres krzywej jasności: http://aerith.net/comet/catalog/2012C2/2012C2.html
źródło: http://www.moonglow.net/ccd/

piątek, 9 grudnia 2011

C/2011 W3 (Lovejoy)

Kometa ta została odkryta przez Australijskiego astronoma amatora Terry'ego Lovejoy'a. Odkrycie ogłoszone zostało 2-ego grudnia b.r. Zdjęcia na których T. Loveyoj zarejestrował ten obiekt zostały wykonane w przedziale czasowym 27-29 listopada. Zastosowany sprzęt przez odktywce to Celestron 8" (0,2m) typu Schmidt-Cassegrain z reduktorem ogniskowej (f/2.1). Jako rejestrator użyta została kamera CCD QHY9.

Po wstępnych wyliczeniach orbity okazało się, że kometa ta jest z rodziny Kreutza. Rodzina ta należy do grupy komet "muskających Słońce" (ang. Sungrazers). Jest to pierwszy, "naziemny" przypadek odkrycia tego typu komety od 1970 roku! W związku z czym Terry'emu należą się szczegolne gratulację.
C/2011 W3 podczas odkrycia miała jasność 13 mag. Kometa po niebie porusza się bardzo szybko. Peryhelium przejdzie 15/16 grudnia w odległości ok. 0,006 AU od Słońca. W tym czasie kometa przejdzie za tarczą Słoneczną. Do godziny początku wschodu Słońca elongacja wzrośnie do ok 2°. Jasność jej powinna wynosić ok. -4 mag, dla współrzędnych zawartych na terytorium Polski dla tego czasu kometa powinna być widoczna tuż nad południowo-wschodnim horyzontem. Nie wykluczone jest, że C/2011 W3 (Lovejoy) widoczna będzie na dziennym niebie przed i po peryhelium.

NALEŻY JEDNAK ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS OBSERWACJI KOMETY W GODZINACH DZIENNYCH! POD ŻADNYM POZOREM NIE MOŻNA PATRZEĆ NA KOMETĘ GDY NASZE OCZY NARAŻONE SĄ NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH!

wykres trajektorii komety w pobliżu Słońca widziany z Ziemi.

Przejście komety w pobliżu Słońca można będzie obserwować dzięki koronografom, satelitów SOHO.MAPA POŁOZENIA KOMETY


elementy orbity:

C/2011 W3 (Lovejoy)- M.P.E.C. 2011-X36
Epoch 2011 Dec. 10.0 TT = JDT 2455905.5
T 2011 Dec. 16.02093 TT                 MPC
q  0.0055068      (2000.0)      P        Q
z +0.0191824   Peri.  54.08201   +0.18325301   -0.90394046
 +/-0.0017362   Node  327.09412   -0.96001876   -0.07994077
e  0.9998944   Incl. 134.66144   +0.21161834   +0.42012036
From 91 observations 2011 Nov. 27-Dec. 8, mean residual 0".70.

czwartek, 29 września 2011

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova

Kometa ta, aktualnie jest najjaśniejsza na naszym niebie. Została ona odkryta 3 grudnia 1948 roku przez japońskiego astronoma amatora Minoru Honda, oraz dwoje innych współodkrywców. Antonín Mrkos i Ľudmila Pajdušáková kometę odkryli w tym samym czasie w obserwatorium Skalnate Pleso na południowym zboczu góry Łomnica (Tatry - terytorium byłej Czechosłowacji). Odkrycia tej komety (oraz wielu innych w tym obserwatorium przez czechosłowackich obserwatorów) dokonano przez lornetę 25x100 "Binar" o polu widzenia 4°.

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova jest kometą krótkookresową, jej okres wynosi 5.25 lat. Od momentu odkrycia przeszła 13 razy przez peryhelium, z czego tylko podczas jednego nie było udokumentowanych obserwacji (peryhelium 1959.IV.22). Peryhelium kometa przeszła 28 września w odległości ok. 0.53AU od Słońca (0,78AU od Ziemi). Jej warunki obserwacyjny nieznacznie się polepszają. Wzrasta wysokość nad horyzontem dla czasu świtu astronomicznego, jednak jej jasność będzie spadać. Aktualne oceny jej jasności podają nieco ponad 6.5mag. Aktualnie kometę można obserwować przed świtem astronomicznym ok 10° nad horyzontem wschodnim w sąsiedztwie gwiazdy Regulus - Gwiazdozbiór Lwa. 22 października kometa przejdzie do gwiazdozbioru Panny. W tym czasie świecić będzie blaskiem ok. 10mag i ok 15° nad horyzontem. Jej jasność i mała wysokość nad horyzontem spowodują, że będzie ona trudnym obiektem do obserwacji.


MAPA PODGLĄDOWA
(27.IX-26.XI)


Mapki szczegółowe:
 • 27.IX-15.X 
 • 16.X-02.XI

 • WIDOCZNOŚĆ KOMETY NAD HORYZONTEM W GODZINACH ŚWITU ASTRONOMICZNEGO
  www.calsky.com

  ELEMENTY ORBITY:
  45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova - M.P.E.C. 2011-P56
  Epoch 2011 Oct. 6.0 TT = JDT 2455840.5
  T 2011 Sept. 28.78134 TT                MPC
  q  0.5296231      (2000.0)      P        Q
  n  0.18770197   Peri. 326.24770   +0.56840436   -0.81940197
  a  3.0210424   Node  89.00670   +0.77029889   +0.49834316
  e  0.8246886   Incl.  4.25251   +0.28906074   +0.28325698
  P  5.25
  From 497 observations 2001 Apr. 4-2011 Aug. 14, mean residual 0".7.
     Nongravitational parameters A1 = -0.68, A2 = -0.0419.

niedziela, 7 sierpnia 2011

Fragmentacja komety 213P/Van Ness

astrosurf.com
5 sierpnia b.r. Zespół obserwatorów z Remanzacco Observatory doniósł o obserwacji wtórnego składnika komety 213P/Van Ness. Obserwacji dokonali za pomocą zdalnego obserwatorium Faulkes Telescope North na szczycie Haleakala (Australia), wyposażonego w dwumetrowej średnicy teleskop systemu Ritchey-Chretien o światłosile f/10. Uzyskane zdjęcie to efekt złożonych , filtrowanych (filtr Bessela-R) ekspozycji, po 120 sekund każda. Zdjęcia ukazują osobny fragment komety, znajdujący się wewnątrz jej warkocza (PA=239), w odległości ok. 5,3' od centralnego zagęszczenia głównego składnika. Dodatkowo zaobserwowano u niego warkocz o długości ok. 22' , oraz PA=235 stopni, przy czym otoczka na zdjęciu ma średnice ok. 5". Jasność jego natomiast wynosi ok 20mag.

Zdjęcie głównego składnika komety 213P/Van Ness, oraz jej składnika "B"


Również 5 sierpnia została wykonana obserwacja potwierdzająca, przy użyciu tego samego zestawu co pierwsze zdjęcie. Zdjęcie ukazało nie tylko fragment B, oraz jego ruch względem głównego składnika, ale również antywarkocz w kącie pozycyjnym 58 stopni.

Zdjęcie potwierdzające, wykonane przez członków remanzacco obserwatory. 120s.x6 RC 10" f/10.

Fragment ten został również odnaleziony na archiwalnych zdjęciach. na ich podstawie oraz zdjęć aktualnych została wyznaczona dla niego osobna orbita.

Elementy orbity

213P-B/Van Ness - MPEC 2011-P25

Epoch 2011 June 8.0 TT = JDT 2455720.5
T 2011 June 13.07116 TT                 MPC
q  2.0953314      (2000.0)      P        Q
n  0.15879459   Peri.  2.04264   +0.69698201   +0.70538971
a  3.3773721   Node  312.17495   -0.66035927   +0.56124405
e  0.3795971   Incl.  10.02444   -0.27953839   +0.43293240
P  6.21
From 21 observations 2011 July 31-Aug. 6, mean residual 0".59. E-assumed.
Źrudło: www.remanzacco.blogspot.com

poniedziałek, 25 lipca 2011

C/2010 G2 (Hill)


Kometa odkryta 10 kwietnia 2010 roku w obserwatorium Catalina Sky Survey, przez R. E. Hill’a jako obiekt 19.2mag.
Zbliża się aktualnie do peryhelium, które przejdzie 2.09.2011 w odległości 1.98 AU od Słońca (2.33 AU od Ziemi). Szacowana jasność wtedy wynosić powinna prawie 13mag. Jednak już teraz kometa wykazuje wzrost aktywności a jej aktualne oceny wskazują na jasność ok. 10mag. W tym czasie znajdować się będzie na niebie w gwiazdozbiorze Rysia, będąc obiektem okołobiegunowym.
W 2010 roku na przełomie Sierpnia i Września zaobserwowano u niej nagły wzrost jasności, z obiektu świecącego blaskiem nieco większym od 18 mag. Stała się obiektem trochę jaśniejszym od 16 mag. Maksimum blasku podczas tego wybuchu zanotowano 31 sierpnia. Kometa w tym czasie znajdowała się w gwiazdozbiorze głowy węża. Znajdowała się wtedy 4.7 AU od Ziemi i 4.4 AU od Słońca.  Wybuchy częściej obserwowane są u komet, starych, okresowych. W przypadku komet jednopojawieniowych jest to rzadkość. Natura wybuchów komet nie jest nam jeszcze do końca znana.
C/2010 G2 (Hill) aktualnie przebywa w konstelacji Żyrafy i już jest obiektem okołobiegunowym, nie zachodzącym za horyzont w szerokościach geograficznych obejmujących Polskę. 8-mego sierpnia kometa przejdzie do gwiazdozbioru Rysia i pozostanie tam do 20-stego Października. Oddalając się już od Słońca, lecz zbliżając się wciąż do Ziemi, będziemy mogli ją obserwować w gwiazdozbiorze woźnicy, kometa przestanie już być obiektem okołobiegunowym dla Polskich szerokości geograficznych.  23 listopada, kometa znajdzie się najbliżej Ziemi, osiągając tym samym maksimum blasku, w którym według efemeryd powinna być obiektem ok. 11-stej wielkości gwiazdowej.  Od tego czasu zacznie oddalać się zarówno od Ziemi jak i od Słońca. 

 PODGLĄDOWA MAPA TRASY KOMETY


SZCZEGÓŁOWE MAPKI:
Wygenerowane za pomocą GUIDE 8.0

Elementy orbity C/2010 G2 (Hill) - MPEC 2011-O24


Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5
T 2011 Sept. 2.0510 TT                 MPC
q  1.980787       (2000.0)      P        Q
z +0.010382    Peri. 137.4256   +0.1425895   +0.4275277
 +/-0.000001    Node  246.7811   +0.4176483   +0.7916886
e  0.979436    Incl. 103.7454   +0.8973506   -0.4364050
From 1266 observations 2010 Apr. 10-2011 July 17, mean residual 0".5.
Elementy orbity, efemeryda, oraz wykres zmian blasku, formuła jasności.


piątek, 24 czerwca 2011

C/2009 P1 (Garradd)

Kometa odkryta 13.08.2009r. w Australijskim obserwatorium Siding-Spring, przez G.J. Garradd'a. Podczas odkrycia miała 17,5mag jasności.

Kometa już od jakiegoś czasu jest w zasięgu amatorskich teleskopów. Nie przeszła ona jeszcze przez peryhelium. Aktualnie zbliża się do Słońca oraz do Ziemi. C/2009 P1 przebywa aktualnie w gwiazdozbiorze Wodnika. Jej pozycja oraz jasność ciągle się polepsza. Peryhelium tej komety przypada na 23.12.2011, przebywać ona wtedy będzie w gwiazdozbiorze Herkulesa i będzie świecić blaskiem ok. 6mag. Już teraz można próbować odszukać ją, jako obiekt 9.5mag za pomocą lornetki.

MAPY PODGLĄDOWE TRASY KOMETY
6.X.2011-17.II.2012                                     18.II-2.IV.2012

MAPKI SZCZEGÓŁOWE:
wygenerowane za pomocą GUIDE 8
 
 Elementy orbity C/2009 P1 (Garradd) - MPEC 2011-M11
 
Epoch 2011 Dec. 25.0 TT = JDT 2455920.5
T 2011 Dec. 23.6723 TT                 MPC
q  1.550507       (2000.0)      P        Q
z -0.000689    Peri.  90.7477   -0.1666167   -0.8269094
 +/-0.000001    Node  325.9975   -0.5871988   +0.5207895
e  1.001069    Incl. 106.1778   +0.7921089   +0.2121300
From 613 observations 2009 Aug. 13-2011 June 16, mean residual 0".4.
 
 
Efemeryda i daneorbity  oraz poglądowe mapki komety, oraz wykres krzywej jasności.