Aktualności:


BLOG ZOSTAŁ ZAWIESZONY. NOWOŚCI, OBSERWACJE I MAPKI NA STRONIE SEKCJI OBSERWATORÓW KOMET POD ADRESEM: WWW.SOK-PTMA.ASTRONOMIA.PL

czwartek, 29 września 2011

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova

Kometa ta, aktualnie jest najjaśniejsza na naszym niebie. Została ona odkryta 3 grudnia 1948 roku przez japońskiego astronoma amatora Minoru Honda, oraz dwoje innych współodkrywców. Antonín Mrkos i Ľudmila Pajdušáková kometę odkryli w tym samym czasie w obserwatorium Skalnate Pleso na południowym zboczu góry Łomnica (Tatry - terytorium byłej Czechosłowacji). Odkrycia tej komety (oraz wielu innych w tym obserwatorium przez czechosłowackich obserwatorów) dokonano przez lornetę 25x100 "Binar" o polu widzenia 4°.

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova jest kometą krótkookresową, jej okres wynosi 5.25 lat. Od momentu odkrycia przeszła 13 razy przez peryhelium, z czego tylko podczas jednego nie było udokumentowanych obserwacji (peryhelium 1959.IV.22). Peryhelium kometa przeszła 28 września w odległości ok. 0.53AU od Słońca (0,78AU od Ziemi). Jej warunki obserwacyjny nieznacznie się polepszają. Wzrasta wysokość nad horyzontem dla czasu świtu astronomicznego, jednak jej jasność będzie spadać. Aktualne oceny jej jasności podają nieco ponad 6.5mag. Aktualnie kometę można obserwować przed świtem astronomicznym ok 10° nad horyzontem wschodnim w sąsiedztwie gwiazdy Regulus - Gwiazdozbiór Lwa. 22 października kometa przejdzie do gwiazdozbioru Panny. W tym czasie świecić będzie blaskiem ok. 10mag i ok 15° nad horyzontem. Jej jasność i mała wysokość nad horyzontem spowodują, że będzie ona trudnym obiektem do obserwacji.


MAPA PODGLĄDOWA
(27.IX-26.XI)


Mapki szczegółowe:
 • 27.IX-15.X 
 • 16.X-02.XI

 • WIDOCZNOŚĆ KOMETY NAD HORYZONTEM W GODZINACH ŚWITU ASTRONOMICZNEGO
  www.calsky.com

  ELEMENTY ORBITY:
  45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova - M.P.E.C. 2011-P56
  Epoch 2011 Oct. 6.0 TT = JDT 2455840.5
  T 2011 Sept. 28.78134 TT                MPC
  q  0.5296231      (2000.0)      P        Q
  n  0.18770197   Peri. 326.24770   +0.56840436   -0.81940197
  a  3.0210424   Node  89.00670   +0.77029889   +0.49834316
  e  0.8246886   Incl.  4.25251   +0.28906074   +0.28325698
  P  5.25
  From 497 observations 2001 Apr. 4-2011 Aug. 14, mean residual 0".7.
     Nongravitational parameters A1 = -0.68, A2 = -0.0419.