Aktualności:


BLOG ZOSTAŁ ZAWIESZONY. NOWOŚCI, OBSERWACJE I MAPKI NA STRONIE SEKCJI OBSERWATORÓW KOMET POD ADRESEM: WWW.SOK-PTMA.ASTRONOMIA.PL

NAZEWNICTWO KOMET

Aktualne zasady nazewnictwa komet obowiązują od 1995 roku. Wcześniejsze zasady uwzględniały jedynie rok w którym pojawiła się kometa, oraz kolejność odkrycia (prowizoryczne oznaczenie literowe), lub przejścia przez peryhelium (ostateczne oznaczenie liczbą rzymską) w danym roku, dodatkowo, jeśli kometa była krótkookresową dostawała przed nazwa prefiks "P/". Ze względu na rozwój technologii, zaczęto odkrywać coraz większą liczbę komet, przez co ta metoda stała się zawodna i na jej miejsce trzeba było określić nową sprawniejszą.

OBOWIĄZUJACE ZASADY OZNACZANIA KOMET:

-Prefiksy:

C/ - kometa nieokresowa,
P/ - kometa okresowa (o okresie mniejszym niż 2000 lat),
X/ - kometa dla której nie udało się wyliczyć orbity,
D/ - kometa "zaginiona" (przestała istnieć np. ze względu na rozpad).

-Data odkrycia:

Po prefiksie, kolejnym elementem oznaczenia jest rok w którym została ona odkryta,
po roku odkrycia mamy oznaczenia literowe od "A" do "Y" (z pominięciem litery "I"), przy czym każda litera przyporządkowana jest połowie kolejnego miesiąca (A - od 1 do 15 stycznia [...] Y - od 16 do 31 grudnia).
Kolejna jest liczba odpowiadająca kolejności odkrycia komety w danej połowie miesiąca.

-Nazwa odkrywcy:

Ostatnim elementem zawartym w nawiasie jest nazwisko/nazwiska odkrywcy, lub nazwa projektu przeglądu nieba, zajmującego się detekcją małych ciał Układu Słonecznego, w ramach którego została odkryta dana kometa. Dodatkowo obowiązuje tutaj zasada trzech pierwszych nazwisk, odkrywców którzy niezależnie od siebie odkryli kometę w odstępie mniejszym niż jedna doba.
Pierwsza kometa która nosiła nazwisko człowieka, była 1P/Halley. Sam Edmund Halley nie był odkrywcą tej komety, jednak jako pierwszy wyliczył jej orbitę i udowodnił, że powraca ona w okolice Słońca.

-Dodatkowe oznaczenie komet krotkookresowych:

Jeśli kometa krótkookresowa zostanie zaobserwowana podczas powtórnego przejścia przez peryhelium, zostaje jej przypisany kolejny numer określający która to z kolei kometa, której powtórne przejście przez peryhelium zostało zaobserwowane.

Jeśli odkrywca ma na swoim koncie wiecej niż jedną kometę która widnieje na liście krótkookresowych, przyznawane jest jej oznaczenie w postaci liczby informującej, ktora to z kolei kometa widniejaca na owej liście.

-Przykłady:

1P/1982 T1 (Halley)
("1P/") Pierwsza kometa na liście krotkookresowych, odkryta w 1982 16 października (T) jako pierwsza w przedziale 16-31 października ("1") przez Edmonda Halley'a. Często można się spotkać z zapisem pomijającym dane dotyczace odkrycia komety (w tym przypadku 1/P Halley)

C/1995 O1 (Hale-Bopp) - kometa nieokresowa, odkryta jako pierwsza w przedziale 16-31 lipca 1995 roku. Odkryta przez dwóch niezależnych obserwatorów (Alan Hale, Thomas Bopp)

1 komentarz:

[nazwa komety]; [RRRR.MM.DD.D]; [m1]; [Dia]; [DC]; [Tail; PA]*; [Sprzęt (rodzaj; apertura; pow.)]; [Uwagi]*; [miejsce obserwacji]; [podpis] Opcjonalnie: katalog oraz numer katalogowy gwiazd porównania, inne oznaczone "*"