Aktualności:


BLOG ZOSTAŁ ZAWIESZONY. NOWOŚCI, OBSERWACJE I MAPKI NA STRONIE SEKCJI OBSERWATORÓW KOMET POD ADRESEM: WWW.SOK-PTMA.ASTRONOMIA.PL

czwartek, 15 kwietnia 2010

Rozpad komety C/2009 K5 (McNaught)! - fałszywy alarm

Dziś w nocy doszło do rozpadu jądra komety C/2009 K5 (McNaught).
 

Jest to kometa nieokresowa o bliskim peryhelium, takie właśnie komety najczęściej doznają szoku termicznego w skutek czego może dojść do rozpadu jądra komety.

O podziale jądra, komety doniósł dziś  jeden z użytkowników zagranicznego  forum (http://stargazerslounge.com) który sfotografował kometę przy użyciu zdalnego teleskopu Faulkes Telescope North.

 Aktualnie na niebie mamy trzy komety z podzielonym jądrem pierwszą jest omawiana kometa C/2009 K5 (McNaught), drugą kometą jest C/2007 Q3 (Siding-Spring) która swoje peryhelium przeszła już dosyć dawno, bo 7 Października 2009r. Kometa mimo to nie jest jeszcze aż tak ciemna, jej jasność aktualnie wynosi ok. 12mag. Trzecia jest komet C/2009 O2 (Catalina) która peryhelium przeszłą 24 marca 2010r.

C/2009 K5 (McNaught) Peryhelium ma jeszcze przed sobą, a jej warunki obserwacyjne w Polsce już są bardzo dobre i z dnia na dzień się polepszają.

Jak się okazało kometa wcale niema podzielonego jądra. Zdjęcie przedstawia artefakt który powstał na wskutek błędu auto-guidera, który nie nadążał z śledzeniem dość szybko poruszającej się komety.

sobota, 10 kwietnia 2010

C/2009 R1 (McNaught)

Epoch 2010 June 13.0 TT = JDT 2455360.5
T 2010 July 2.6852 TT                  MPC
q  0.405037       (2000.0)      P        Q
z -0.000824    Peri. 130.7014   -0.4149301   -0.6912649
+/-0.000007    Node  322.6216   +0.1933677   +0.5683588
e  1.000334    Incl.  77.0332   +0.8890680   -0.4462300
From 130 observations 2009 July 20-Dec. 29, mean residual 0".5.

EFEMERYDA


MAPKA
 15.VII-3.VIII


Pojawiły się już wizualne obserwacje tej komety. Według obserwacji J.J. ok. 2,5mag! Szacowana jasność komety podczas przejścia przez peryhelium (2.VII.2010r) do tej pory wynosiła ok 5mag, aktualnie można przypuszczać, że kometa przechodząc przez peryhelium osiągnie jasność 3mag.
Warunki do jej obserwacji w Polsce nie będą najlepsze, kometę będzie można obserwować od okolic połowy maja. Najlepsze warunki tej komety będą panować na przełomie Maj/Czerwiec gdy kometa znajdować się będzie ok. 15* nad horyzontem, potem, kometa powinna zacząć jaśnieć coraz szybiej, ale jej wysokość będzie dość szybko spadać z dnia na dzień, aby w okolicach peryhelium zniknąć w blasku słońca. Ponowne jej obserwacje będą możliwe dopiero w połowie Lipca.